banner
Home | Monument | Geschiedenis | Herdenkingsprogramma | Archief | Links | Contact | Sitemap | Disclaimer

beeldWelkom,

Dit is de officiŽle website van Stichting IndiŽ Monument Deventer.
Jaarlijkse herdenkingen: 4 mei en15 augustus

Herdenkingsmonument in Deventer

Als lid van de belangenvereniging VOMI (Vereniging oud militairen IndiŽ) kreeg  plaatsgenoot Jo Goossen begin 1997 de inspiratie om het initiatief te nemen voor het stichten van een herdenkingsmonument in Deventer.

Voor een breder draagvlak nam hij contact met de volgende collega IndiŽveteranen:
Piet Kempes - Dirk Kok - Daan Kooy, Henk Trip, Louis van Ewijk, alsmede de Deventer schrijver Henk van Baalen. Zij vormden een comitť en begonnen aan de voorbereiding voor een IndiŽ monument in Deventer.Het comitť kreeg de naam: Comitť Gedenksteen Nederlands-IndiŽ. Op 23 juni 1997 werd  het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer in een uitvoerige brief met bijlagen van de plannen op de hoogte gesteld. Er bevonden zich toen ruim 80 IndiŽmonumenten in Nederland. 

De daarop volgende besprekingen met het College en ambtenaren hebben in de jaren 1998 en 1999 geleid tot een mooie plaatsbestemming voor het monument. Vanaf het begin van de besprekingen werd de Deventer beeldhouwer Karoly Szekeres bij de besprekingen betrokken. Vervolgens werden enkele bekende Deventer personen benaderd om zitting te nemen in het Comitť van Aanbeveling. Dit resulteerde in de hierna volgende mooie lijst met namen:

Jonkheer Drs.W. C. A. Beelaerts van Blokland (huisarts)
Pater E. H. P. Gemmeke † (Secretaris Geert Groote Gemeenschap)
Drs. H. Kloeze (voorzitter Kring van Werkgevers)
Jonkheer Drs. James van Lidth de Jeude (burgemeester)
J. Schepers (directeur Rabobank)
Ir. H. G. W. Schouten (directeur Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein)
Mevrouw A. M. Verdonk – de Graaf † (verzet 1940-1945)
Luitenant Kolonel b.d. C. Vreugdenhil † (voormalig Deventer garnizoenscommandant)

Sponsorbedragen
De comitťleden Goossen en Kempes zagen kans om in de 2e helft van 1998 een totaal bedrag van fl.83.654 bijeen te sprokkelen. Met dit bedrag was de financiering volledig geregeld en konden opdrachten voor de vervaardiging van het bronzen beeld en marmeren sokkel worden verstrekt.
Hearing omwonenden Grote Kerkhof
Voorafgaande aan het definitieve gemeentelijk besluit voor de aanwijzing van de plaats voor het monument op het Grote Kerkhof werd aan de omwonenden doormiddel van een hearing in het stadhuis de gelegenheid tot inspraak geboden. Hieruit kwamen geen overwegende bezwaren naar voren.

Op het Grote Kerkhof bij de Lebuinuskerk en het stadhuis, aan de westzijde bij de oude panden “De Allemansgading”(oude koekwinkel van Deventer koek) en “De Engel”(voormalig hotel), werd het IndiŽ Monument “De Wachtende Moeder” gepland.
beeld
Onthulling
Op maandag 11 oktober 1999 vond de onthulling plaats, ter nagedachtenis aan allen uit onze gemeente die in de periode 1942–1945 ten gevolge van de Japanse bezetting het leven lieten en aan hen die in de jaren 1945–1950 , geroepen door het vaderland, in Nederlands IndiŽ hun leven moesten geven en daar hun laatste rustplaats vonden.
Voorafgaande aan de onthulling door mevrouw weduwe Verdam, echtgenote van de op Java gesneuvelde Frits ten Dam (verzetsstrijder tegen de Duitsers) werd een Eredienst gehouden voor een bijna volledig bezette Grote Kerk. Op het Grote Kerkplein waren 700 stoelen geplaatst, die allen bezet waren.

De veertien militairen uit Deventer die niet terugkeerden liggen begraven op de vier Erebegraafplaatsen op Java: Kembang Kuning (Surabaja), Menteng Pulu (Djakarta), Candi (Semarang) en Pandu (Bandung).
In de sokkel van het monument bevinden zich urnen met aarde van deze vier genoemde Erevelden 

De omderstaande foto's zijn beschikbaar gesteld door de Oorlogsgraven stichting.

Menteng pulu ereveld Pandu ereveld
Ereveld Menteng Pulo in Jakarta Ereveld Pandu in Bandung
Kenbang kuning ereveld Cardi ereveld
Ereveld Kembang Kuning in Surabaya Ereveld Candi in Semarang

Deventer, 8 april 2014
J.A.M. Goossen (initiatiefnemer)
Webdesign: Jan van den Brand, website udate 13-8-2016