banner
Home | Herdenkingen | Monument | Masohi | Geschiedenis | Contact | Fotogalerij | Links | Onderwijs | Sitemap | Disclaimer

Welkom Dit is de officiŽle website van Stichting IndiŽ Monument Deventer. Het laatste nieuws
BeeldJaarlijkse herdenkingen: 4 mei en 15 augustus.

Doel
De stichting is opgericht in 2007 en heeft als doel zowel het levend houden van de herinnering aan de gesneuvelde Deventer militairen in de periode 1945-1950 in het voormalig Nederlands IndiŽ, alsook het herdenken van de andere slachtoffers uit de de Tweede Wereldoorlog en de periode erop volgend.
Daarnaast wil de stichting de kennis verbreden over de strijd, die gevoerd is in Nederlands-IndiŽ.

Activiteiten
De stichting organiseert jaarlijks een sobere herdenking op 4 mei, direct voorafgaand aan de algemene dodenherdenking in Deventer. Hierin staan vooral de gevallenen uit Deventer centraal.
Op 15 augustus wordt in een uitgebreidere herdenking stilgestaan bij alle oorlogsslachtoffers uit de periode 1942-1950 in Zuid-Oost AziŽ.
Ter behoud van de kennis over dit deel van de geschiedenis initieert de stichting een onderwijsproject waarbij zij aansluiting zoekt bij andere lokale initiatieven.

Stichting Masohi

Tijdens de herdenkingen  op 15 augustus hebben ook de Molukse en Papuagemeenschap in Deventer een belangrijke inbreng. Zij hebben hun krachten gebundeld in de Stichting Masohi die opgericht is in 1951.FinanciŽle ondersteuning?

Donaties

Het werk binnen de Stichting IndiŽ Monument Deventer wordt uitsluitend gedaan door vrijwilligers. Niettemin zijn er aan de herdenkingen kosten verbonden. De stichting is daarbij volledig afhankelijk van giften en donaties van vrienden.

Uw gift op bankrekening NL 44 RABO 0131 6323 37 t.n.v. Stichting IndiŽ Monument zal zeer op prijs worden gesteld.
- In december bereikte ons het bericht dat op 5 december 2017 is overleden de Deventer IndiŽ-veteraan Herman Bekking. Hij is vanaf het begin bij het monument betrokken geweest

- Op 29 april jl. is overleden Jo Goossen. Aan de vasthoudenheid van Jo Goossen hebben wij te danken, dat het IndiŽmonument een plaats gekregen heeft in Deventer, en zelfs een heel mooie en markante plaats. Ook heeft Jo ervoor gezorgd dat de Molukse gemeenschap in Deventer een plek gekregen heeft om zijn eigen gevallenen te herdenken.

- De stichting zoekt actief naar een school in Deventer, die bereid is het monument te adopteren. Zie onder Onderwijs

- De grote herdenking op 15 augustus is met ingang van 2017 verplaatst van de morgen naar de avond, om ook de werkenden een kans te geven de herdenking gemakkelijker bij te wonen.
De eerstvolgende herdenking is derhalve woensdagavond
15 augustus om 19.30 uur
Webdesign: Jan van den Brand, website udate 26-8-2018