banner
Home | Herdenkingen | Monument | Masohi | Geschiedenis | Contact | Fotogalerij | Links | Onderwijs | Sitemap | Disclaimer

Bestuur
Joep
Joep Walter, voorzitter

Hoewel zonder wortels in IndiŽ heb ik mij toch altijd zeer betrokken gevoeld bij alles wat met IndiŽ te maken heeft.  Toen de vorige voorzitter van de Stichting IndiŽ Monument mij dan ook vroeg of ik het stokje wilde overnemen, in 2015, was dat voor mij een logische stap.
Mijn wens is, dat het onbegrip dat er buiten Indische kring heerst over het Indische aandeel in onze Nederlandse geschiedenis, tenminste deels kan worden weggenomen door voorlichting en kennisoverdracht aan jongeren. Dat beschouw ik een belangrijke stap die ons bestuur zal moeten gaan maken.
Ton
Ton Keulemans, secretaris

Ergens rond 2009 ben ik zonder enige Indische achtergrond er gewoon bestuurlijk als secretaris ingerold bij het IndiŽ Monument Deventer.
Inmiddels, maar eigenlijk al meteen, acht ik mij geÔntegreerd bij de herdenkingen en alles daarom heen samen met de Indische Nederlanders, veteranen, nabestaanden en de Molukse- en Papoea gemeenschap.
Mady
Mady Schoenmaker - Ament, penningmeester

Geboren op een koffieonderneming bij Malang - Nederlands IndiŽ. Tijdens de oorlog met moeder, zusje en broer als buitenkampers gewoond in Malang.
Sinds 15 augustus 2008 ben ik verbonden aan het IndiŽ Monument  waaraan ik me door mijn achtergrond letterlijk “verbonden” voel. Met genoegen help ik die dag te organiseren zolang nog zoveel mensen behoefte hebben aan een plek om jaarlijks te kunnen stilstaan bij een periode die zoveel heeft veranderd in levens van mensen.
Peter
Peter Barneveld

Ik ben geboren in Surabaya (1948) uit Indische ouders en in 1955 met hen naar Nederland verhuisd. Sinds 2015 bestuurslid van Stichting IndiŽ Monument Deventer vanuit de gedachte om de herinnering levendig te houden aan hen die destijds in het verre IndiŽ het leven lieten. Ook deelname van de Stichting aan de 4 Mei-herdenking draagt voor mij bij aan het besef dat de Tweede Wereldoorlog en de nasleep ervan niet beperkt bleven tot Europa.
Josselien Verhoeve

Josselien Verhoeve

Sinds 2016 ben ik betrokken bij de werkgroep Educatie van Stichting IndiŽ Monument Deventer. In 2018 ben ik toegetreden tot het bestuur. Ik ben geboren en getogen in Deventer, in een Indische familie. In mijn familie heeft de oorlog en de daarop volgende periode een zeer bepalende invloed gehad, ook al werd er bij ons thuis, zoals bij zoveel Indische families, grotendeels over gezwegen. Ik vind het belangrijk om het Indische verhaal en de herinnering te delen, en door te geven aan de volgende generaties. Zolang hier nog behoefte aan is, vind ik het mooi om hieraan bij te dragen.
 
Adviseurs

Jonkheer Drs.W. C. A. Beelaerts van Blokland
J. Schepers (directeur Rabobank)


Overige betrokkenen

Alex Schokker (fotograaf)
Jan Verstraaten (werkgroep onderwijs)
Josselien Verhoeve (werkgroep onderwijs)

Contact

Stichting IndiŽ Monument Deventer
De Vlasakkers 16
7437 CL Bathmen
indiemonumentdeventer@gmail.com

Wij kunnen de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomsten op 4 mei en 15 augustus in stand houden door de donaties van vrienden van het monument; uw bijdragen op banknummer NL 44 RABO 0131632337  t. n. v. de Stichting IndiŽ Monument bij de Rabobank te Deventer zijn dan ook bijzonder welkom en wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.

De stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 08157826
Webdesign: Jan van den Brand