banner
Home | Herdenkingen | Monument | Masohi | Geschiedenis | Contact | Fotogalerij | Links | Onderwijs | Sitemap | Disclaimer

Kort historisch overzicht

In mei 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog in Europa door de overgave van de Duitsers. Veel gebieden in Zuidoost AziŽ, waaronder het toenmalige Nederlands-IndiŽ, bleven nog bezet onder het regime van de Japanners. Voor de capitulatie van Japan moest het nog 15 augustus worden. Dat was het einde van de Tweede Wereldoorlog in IndiŽ. Maar het betekende gťťn vrede.

Twee dagen daarna, op 17 augustus 1945 – welke dag later door IndonesiŽ als Onafhankelijkheidsdag is uitgeroepen - besloot een invloedrijke groep IndonesiŽrs onder druk van hun jonge achterban IndonesiŽ onafhankelijk te verklaren van zowel Nederland als Japan. Het gevolg was de vorming van Indonesische strijdgroepen die alles in het werk stelden om wapens van het Japanse leger te bemachtigen om te voorkomen dat de Nederlanders hun voormalige machtspositie zouden terugkrijgen.
Aanval
De aanval van Japan op de Amerikaanse vloot in
Pearl Harbour in december 1941 was de aanleiding tot de oorlog in Oost-AziŽ.

Schip
Troepentransport van Nederlandse soldaten naar IndonesiŽ
Het begin van de onafhankelijkheidsstrijd, de zogenaamde bersiap-periode, ging met veel geweld en grote wreedheid gepaard. In de vrijheidsstrijd die uitbrak keerde de woede zich tegen de Nederlandse overlevenden uit de Japanse kampen en tegen iedereen, Indo Europeanen, IndonesiŽrs en Chinezen, die in wat voor vorm ook met de Nederlandse hadden samengewerkt. 

Al direct na de bevrijding van Nederland zelf deed het toenmalige bestuur van ons land een oproep aan alle militairen om de mensen in Nederlands-Indie te helpen met de bevrijding. De Nederlandse militairen werden in Engeland en Amerika klaargestoomd om vervolgens naar Nederlands-IndiŽ te vertrekken. Ook veel jonge mannen uit Deventer namen dienst in het leger, zowel vrijwilligers als dienstplichtigen. Zo ontstonden onder andere het Salland Bataljon 1-11 R.I. en later ook de bekende 7 December Divisie. Men kan stellen dat IndonesiŽ in alle opzichten geheel ontwricht was.

Na twee politionele acties (21 juli tot 5 augustus 1947 en 19 december 1948 tot 5 januari 1949) geeft Nederland op 27 december 1949 - mede gedwongen door het dreigement van de VS om de economische Marshallplan hulpgelden voor de Nederlandse wederopbouw in te houden - toe aan de wens tot onafhankelijkheid van IndonesiŽ. Als gevolg daarvan werden velen gedwongen te kiezen tussen vertrekken naar Nederland of blijven in IndonesiŽ. Honderdduizenden werden daarom in de jaren na 1945 (nood)gedwongen naar Nederland verscheept. Dit betekent dat tot in de jaren zestig zo’n 300.000 personen vanuit IndonesiŽ naar Nederland zijn gekomen. Velen (Hollanders, Indo-europeanen, de groep Ambonezen / Molukkers en Chinezen) waren nog nooit in Nederland geweest. Ondanks hun eigen - vaak dramatische - oorlogsgeschiedenis, wordt hen van meet af aan duidelijk gemaakt dat in Nederland een “eigen” oorlog is geweest waardoor er weinig begrip is voor hun lijden tijdens die “verre Aziatische” oorlog; noch bij de Overheid, noch bij de  “gewone” Nederlanders. ondertekening
Koningin Juliana en minister-president Drees bij de soevereiniteitsoverdracht aan IndonesiŽ op 27 december 1947

Webdesign: Jan van den Brand