Nieuws

In 2022 is de herinrichring van het Grote Kerkhof voltooid. Een van de laatste acties was de verplaatsing van het monument de Wachtende Moeder naar zijn nieuwe positie, enkele meters verder. Een secuur werkje, ook vanwege de voet waarin ondermeer een oorkonde opgesloten ligt. Het beeld staat nu in het volle zicht komend zowel vanaf de Nieuwe Markt als vanaf het Oorlogsmonument bij de Lebuïnuskerk. Achter het Indiëmonument zijn nieuwe bomen geplant. Op 4 mei 2023 is de eerste herdenking op de nieuwe locatie gehouden. De herdenking was goed bezocht, met tussen de 150 en 200 bezoekers. Voor meer details zie HERDENKINGEN

 


Tijdens de Deventer Veteranenlunch op 14 september 2019 is het Mobilisatie-Oorlogskruis door burgemeester König toegekend aan de Deventer Indië veteraan Jan Rothe.
Jan Rothe heeft als krijgsgevangene de verschrikkingen van de Birma Spoorweg overleefd en is na de oorlog in Deventer komen wonen. De zeer interessante toelichting door diens schoonzoon  tijdens de uitreiking willen we u niet onthouden. U vindt deze hier onder GESCHIEDENIS.

 

Welkom op de officiële website van Stichting Indië Monument Deventer, jaarlijkse herdenkingen: 4 mei en 15 augustus.   

Doel
De stichting is opgericht in 2007 en heeft als doel zowel het levend houden van de herinnering aan de gesneuvelde Deventer militairen in de periode 1945-1950 in het voormalig Nederlands Indië, alsook het herdenken van de andere slachtoffers uit de de Tweede Wereldoorlog en de periode erop volgend.
Daarnaast wil de stichting de kennis verbreden over de strijd, die gevoerd is in Nederlands-Indië.

Activiteiten
De stichting organiseert jaarlijks een sobere herdenking op 4 mei, direct voorafgaand aan de algemene dodenherdenking in Deventer. Hierin staan vooral de gevallenen uit Deventer centraal.
Op 15 augustus wordt in een uitgebreidere herdenking stilgestaan bij alle oorlogsslachtoffers uit de periode 1942-1950 in Zuid-Oost Azië.
Ter behoud van de kennis over dit deel van de geschiedenis initieert de stichting een onderwijsproject waarbij zij aansluiting zoekt bij andere lokale initiatieven.

Stichting Masohi
Tijdens de herdenkingen  op 15 augustus hebben ook de Molukse en Papuagemeenschap in Deventer een belangrijke inbreng. Zij hebben hun krachten gebundeld in de Stichting Masohi die opgericht is in 1951.