Disclaimer
In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  •     de eigenaar: de eigenaar van de website;
  •     gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  •     u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  •     de content: alle in de website aanwezige inhoud;
  • Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
Deventer, 8 april 2014
J .A. M. Goossen (initiatiefnemer)

Bronvermelding:
B. Bouman
M. Th. Busssemaker
M. C. van Delden
J. W. Hoegen
W. Ritsema
D. van Velden
J. Zwaan
N.I.M.H.
N. I. M. Roermond