Adoptie monument De Wachtende Moeder
De Deventer Leerschool heeft in november 2018 het monument De Wachtende Moeder op het Grote Kerkhof geadopteerd.


Adoptie & Burgerschapsvorming
Door het monument te adopteren hopen wij samen met de school dat voor jongeren zowel de oorlogsgeschiedenis in het toenmalige Nederlands-Indië als de lokale oorlogsgeschiedenis meer gaat leven. Voor jongeren is het ontdekken van het verhaal achter een oorlogsmonument in hun eigen stad belangrijk. Zodoende kunnen zij leren wat herdenken is en nadenken over waarom het belangrijk is om de verhalen uit de oorlog door te geven. Adoptie kan ook bijdragen aan burgerschapsvorming. Op deze manier draagt het Indië monument zorg voor zowel participatie, verbinding als verdieping.

Stichting Indië monument Deventer organiseert in samenwerking met het 4 mei Comité Deventer, de plaatselijke Molukse stichting Masohi en de Papuagemeenschap, jaarlijks twee herdenkingen: namelijk op 4 mei (Nationale Herdenking) en op 15 augustus (bevrijding Nederlands-Indië, 1945). Hiermee willen wij naast het levend houden van de herinnering aan de gesneuvelde Deventer militairen in de periode 1945-1950 in het voormalig Nederlands Indië, tevens de andere slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en de periode erop volgend herdenken.

De leerlingen van de Deventer Leerschool zullen gaan deelnemen aan de herdenking op 4 mei 2019.
In de periode naar de herdenking toe, zal groep 7 een les krijgen van de beeldhouwer Karoly Szekeres (maker van De Wachtende Moeder) met betrekking tot de historie van het monument en de gebruikte technieken om het monument te maken. Groep 8 zal een voorlichting krijgen van Jan Verstraaten over de Tweede Oorlog in Nederlands Indië. Dit gebeurt op basis van het boek Ooggetuige geschreven door zijn vader Ton Verstraaten. 

Er wordt een dichtwedstrijd gehouden in groep 7 en 8. De winnaars mogen het gedicht voorlezen tijdens de herdenking en ook zal er door de leerlingen uit groep 7 en 8 een krans worden gelegd.
Samen met de school hopen wij dat de leerlingen door het adopteren van het monument meer te weten komen over de Tweede Wereldoorlog en over de impact die de oorlog op hun omgeving had. Ook om een bijdrage te geven aan de traditie van herdenken en bijbehorende rituelen.

Wij zijn trots dat de Deventer Leerschool het monument in haar armen heeft gesloten.